เก็บไอเดีย การบริหารความเสี่ยง จากหนัง Moneyball (เกมล้มยักษ์)

รูปภาพ เก็บไอเดีย การบริหารความเสี่ยง จากหนัง Moneyball (เกมล้มยักษ์)

รูปภาพประกอบจาก Internet

เก็บไอเดีย การบริหารความเสี่ยง จากหนัง Moneyball (เกมล้มยักษ์)