แนะนำให้รู้จักกับ Kodi โปรแกรม Media Center น่าใช้ ตอนที่ 3 Video

รูปภาพ  แนะนำให้รู้จักกับ Kodi โปรแกรม Media Center น่าใช้ ตอนที่ 3 Video

คลิกที่เมนู VIDEOS

 

 

คลิกที่ Video add-ons

 

 

คลิกที่  Get more...

 

 

หน้าจอนี้จะแสดงรายชื่อ Video Add on ทั้งหมดที่เราสามารถติดตังใช้งานได้ จากนั้น เลือกคลิกที่ CNET Podcasts

 

 

เมื่อปรากฎ Pop up ตามภาพ คลิกที่ Install

 

 

รอโปรแกรมดาวน์โหลดและติดตั้งจนเสร็จ และขึ้นข้อความ Enabled ทางด้านขวา

 

 

จากนั้น คลิก esc กลับมาที่หน้าจอ Video - Add -ons หากใช้รีโมทคอลโทรลก็คลิกที่ปุ่ม Back หรือ ลูกศรเลื่อนซ้าย จากนั้น คลิก CNET Poscasts

 

 

คลิกที่ Lastest Videos

 

 

จะปรากฎหน้าจอตามภาพ ซึ่งแสดงรายชื่อของวีดีโอ จากนั้น คลิดเมาว์ขวา เมื่อปรากฎ Pop up คลิกที่ Play from here

 

 

จากนั้น โปรแกรมก็จะเริ่มเล่น วีดีโอ เรียงลำดับไปจนครบ หรือ หากต้องการจะ ดูเพียง หัวข้อเดียวก็ สามารถ คลิกเลือก ที่หัวข้อ เพื่อเล่นเพียงรายการเดียวได้

 

 เนื้อหาอื่นๆที่ต่อเนื่องกัน