แนะนำให้รู้จักกับ Kodi โปรแกรม Media Center น่าใช้ ตอนที่ 5 Weather

รูปภาพ แนะนำให้รู้จักกับ Kodi โปรแกรม Media Center น่าใช้ ตอนที่ 5 Weather

รูปภาพประกอบจาก Internet

คลิกที่เมนู SYSTEM

 

คลิกที่ Weather

 

 

เลือกที่ General จากนั้น เลือกที่ Service for weather information

 

 

เมื่อขึ้น Pop up เลือกที่ Get more...

 

 

ขึ้นหน้าจอดังภาพ จากนั้น สไลด์คลิกเลือกที่ Yahoo Weather

 

 

รอโปรแกรมโหลดข้อมูล และติดตั้งจนเสร็จ

 

 

จากนั้นจะ กลับมาที่หน้าจอ Weather - Settings

 

 

เลือกที่ Settings

 

 

เมื่อขึ้น Pop up ตามภาพ เลือกที่ Location 1

 

 

จากนั้นใส่ชื่อจังหวัด จากรูป ตัวอย่าง ทดลองพิมพ์ชื่อจังหวัด แบบผิด

 

 

เมื่อโปรแกรม ตรวจสอบไม่พบชื่อจังหวัดที่เราระบบ จะขึ้นข้อความ Yahoo! Weather error Check the log more information

 

 

หากผู้ใช้ ใส่ชื่อค้นที่มีอยู่ในฐานข้อมูลของผู้ให้บริการ จะขึ้น Pop up ดังภาพ จากนั้นเลือกที่ชื่อจังหวัดที่ถูกต้อง

 

 

จากนั้นคลิกที่ Done

 

 

จะกลับมาที่หน้าจอ Settings - Yahoo! Weather คลิกที่ Location 2

 

 

พิมพ์ชื่อจังหวัด

 

 

เมื่อปรากฎ Pop up คลิกเลือก ชื่อจังหวัดที่ถูกต้อง ในกรณีที่ บางครั้ง อาจจะขึ้นหลายรายการ

 

 

จะกลับมาที่หน้าจอ Settings - Yahoo! Weather คลิกที่ Location 3

 

 

พิมพ์ชื่อจังหวัด

 

 

เมื่อปรากฎ Pop up คลิกเลือก ชื่อจังหวัดที่ถูกต้อง ในกรณีที่ บางครั้ง อาจจะขึ้นหลายรายการ

 

 

จะกลับมาที่หน้าจอ Settings - Yahoo! Weather คลิกที่ OK

 

 

กลับมาเริ่มต้นที่เมนูหลัก คลิดที่เมนู WEATHER

 

 

เมื่อเข้ามาที่เมนูนี้ครั้งแรกหลังจากติดตั้งโปรแกรม จะขึ้นข้อความตามภาพ คลิก OK

 

 

รอโปรแกรมโหลดข้อมูลจนเสร็จจะขึ้นหน้าจอ ตามภาพ แสดง รายงานพยากรณ์อากาศ ซึ่งอิงข้อมูลมาจากบริการของ Yahoo weather

 

 

เมื่อเลื่อนเมาว์มาทางด้านซ้ายของหน้าจอจะพบ สไลด์บาร์ คลิกที่ลูกศรเลื่อนลงของช่อง Location

 

 

หน้าจอจะแสดง รายงานการพยากรณ์อากาศของ Location ที่เราเลือก จากภาพคือ จังหวัดเชียงใหม่

 

 เนื้อหาอื่นๆที่ต่อเนื่องกัน