แนะนำให้รู้จักกับ Kodi โปรแกรม Media Center น่าใช้ ตอนที่ 7 ดูละครออนไลน์ จาก Youtube

รูปภาพ แนะนำให้รู้จักกับ Kodi โปรแกรม Media Center น่าใช้ ตอนที่ 7 ดูละครออนไลน์ จาก Youtube

รูปภาพประกอบจาก Internet

คลิกที่เมนู VIDEOS

 

คลิกที่ Video add-ons

 

 

เลือกที่ Get more...

 

 

สไลด์และเลือกที่ Youtube

 

 

จะปรากฎหน้าจอ ตามภาพ คลิกที่ Install

 

 

รอดาวน์โหลดไฟล์ครบ 100%

 

 

เมื่อเสร็จจะขึ้นข้อความ Enabled ทางด้านขวา

 

 

คลิก esc กลับมาที่หน้า Video - Add-ons หรือ ปุ่ม Back ของรีโมทคอลโทรน

 

 

เมื่อปรากฎ Pop up ตามภาพ คลิกเลือกที่ Yes เพื่อเริ่มการตั้งค่า

 

 

จะปรากฎหน้าจอตามภาพ คลิกเลือกที่ Thumbnail

 

 

หลังจากนั้นเมื่อปรากฎหน้าจอตามภาพ คลิกเลือกที่ Thumbnail

 

 

เมื่อปรากฎหน้าจอตามภาพ คลิกเลือก No

 

 

เสร็จขั้นตอนการตั้งค่า จากนั้นจะปรากฎ เมนูตามภาพ

 

 

คลิกที่ เมนู Search

 

 

จะมี Pop up ปรากฎตามภาพ

 

 

ใส่ชื่อ Youtube Channel ที่ต้องการ ค้นหา

 

 

จากนั้นจะปรากฎหน้าจอ และเมนู คล้ายแบบที่ ส่วนรายละเอียดของเนื้อหานั้นจะแตกต่างกันไปตาม Youtube Channel ที่เราค้น

 

 

จากนั้น คลิกเลือกที่ Playlists

 

 

จะปรากฎรายชื่อของ Platlists

 

 

จากนั้นคลิกเลือก Platlist

 

 

แสดงรายการ วีดีโอคลิป ใน Platlist

 

 

เมื่อเลือกไปที่ Video แล้ว คลิกเมาว์ขวา

 

 

จะปรากฎ Pop up เมนูตามภาพ คลิกเลือกที่ Play from hear

 

 

จะปรากฎ Pop up ตามภาพ เลือก Default เนื่องจากว่า ลำดับของ วีดีโอที่ทาง Channel เรียงไว้นั้น เรียงลำดับจาก ตอนแรกไปยังตอนสุดท้ายอยู่แล้ว จึงไม่ต้อง Reverse

 

 

รอโปรแกรม Updating Platlist...

 

 

จากนั้นโปรแกรมก็จะเล่น วีดีโอ เรียงต่อกันไป จนจบ

 เนื้อหาอื่นๆที่ต่อเนื่องกัน