แนะนำให้รู้จักกับ Kodi โปรแกรม Media Center น่าใช้ ตอนที่ 8 Movie

รูปภาพ แนะนำให้รู้จักกับ Kodi โปรแกรม Media Center น่าใช้ ตอนที่ 8 Movie

รูปภาพประกอบจาก Internet

คลิกที่ เมนู VIEDOS

 

 

คลิกที่ Add videos...

 

 

ขึ้น Pop up ตามภาพ คลิกที่ Browse

 

 

เลือกไปยังที่เก็บไฟล์ Vedio หรือไฟล์ หนัง ในเครื่อง หรือ ที่เก็บไฟล์ แบบ External อื่นๆ หรือ ใน เครื่องข่าย Lan ของคุณ

 

 

 

 

เลือก Folder ที่เก็บไฟล์ จากนั้น คลิก OK

 

 

เมื่อแสดงหน้าจอดังภาพ ที่ช่อง Enter a name for this media source. ให้ตั้งชื่อใหม่ได้ แนะนำว่าควรตั้งชื่อใหม่นะครับ คลิกที่ช่องเพื่อตั้งชื่อใหม่

 

 

ขึ้น Pop up ลบชื่อเดิมออก และ ใส่ชื่อใหม่ที่ต้องการ

 

 

หลังจากตั้งชื่อเสร็จ คลิกที่ Done

 

 

จากรูป คลิกที่ OK

 

 

เมื่อขึ้นหน้าจอดังภาพ ที่ This directory contains ให้เลือกรายการในลีสเป็น Movies

 

 

ที่ Choose a scraper เลือก The Movie Database

 

 

จากนั้นคลิก OK

 

 

เมื่อขึ้น Pop up Change content คลิกที่ Yes

 

 

รอโปรแกรม สแกนข้อมูล เพื่อทำสารบัญ หากมีข้อมูลมาก อาจจะต้องใช้เวลานาน รอจนเสร็จขั้นตอน

 

 

เมื่อเสร็จขั้นตอนการ สร้างสารบัญ แล้วจะปรากฎหน้าจอ ตามภาพ

 

 

จากนั้นกลับมาเริ่มต้นที่ เมนูหลัก เลือกที่เมนู Movies

 

 

ด้านบนของจอจะปรากฎรายการหน้าปกของหนัง เมื่อเลื่อนเมาว์ หรือเลื่อนคีย์บอร์ดลูกศรไปด้านข้าง จะพบว่า สามารถ สไลด์เลื่อนดู ปกหนังเรื่องอื่นๆได้

 

 

จากรูป เมื่อเลือกที่ Recenly added

 

 

จะปากฎรายชื่อหนัง เรทติ้ง ประเภทไฟล์หนัง ภาพปกและภาพพื้นหลัง โดยตรงมุมด้านขวาล่าง จะแสดงจำนวนหนัง และเวลาในการชมทั้งหมด

 

 

จากรูป เมื่อเลือกที่ Sets

 

 

จะปรากฎ ชื่อหนัง ตามด้วย Collection ข้อที่น่าสังเกตคือ ถึงแม้ว่าหนังเรื่องนั้นๆ จะมีแค่ภาดเดียว ก็ยังจะถูกแยกเป็น Collection ด้วยเช่นกัน เมื่อคลิกชื่อหนังที่มีภาคต่อ

 

จะปรากฎรายชื่อหนังที่อยู่ใน Collection นั้น

 

 

จากรูป เมื่อเลือกที่ Title

 

 

จะแสดงรายชื่อหนัง และรายละเอียด เช่นเดียวกันกับ Recenly added แต่ตรงนี้จะแสดงจำนวนเรื่องที่มากกว่า Recenly added ที่แสดงเพียง 25 เรื่อง

 

 

จากรูป เมื่อเลือกที่ Genres

 

แสดงรายชื่อหมวดหมู่ของหนัง เมื่อคลิกที่หมวดหมู่

 

 

แสดงรายชื่อหนังและรายละเอียด ของหนังที่อยู่ในหมวดนั้น

 

 

จากรูป เมื่อเลือกที่ Years

 

 

แสดงรายการปีที่หนังออกฉาย คลิกที่ปีที่ฉาย

 

 

จะแสดงรายชื่อหนัง และรายละเอียด

 

 

จากรูป เมื่อเลือกที่ Actors

 

 

แสดงรายชื่อนักแสดง เรียงตามตัวอักษรภาษาอังกฤษ คลิกเลือกนักแสดง

 

 

หน้าจอจะแสดงรายชื่อหนังที่ นักแสดงที่เลือก ร่วมแสดง

 เนื้อหาอื่นๆที่ต่อเนื่องกัน