แนะนำให้รู้จักกับ Kodi โปรแกรม Media Center น่าใช้ ตอนที่ 9 เมนูภาษาไทย

รูปภาพ แนะนำให้รู้จักกับ Kodi โปรแกรม Media Center น่าใช้ ตอนที่ 9 เมนูภาษาไทย

รูปภาพประกอบจาก Internet

1. เริ่มจากการดาวน์โหลด Confluence Thai

2. เปิดโปแกรม kodi ไปยังเมนู system

3. จากนั้นคลิ๊กที่  Add-ons

4. หากว่าเพิ่งเข้ามาเป็นครั้งแรกจะเจอ หน้าจอตามภาพ คลิ๊กที่ OK

จากนั้นจะเจอหน้าจอตามภาพ คลิ๊กที่  Install from zip file

5. เลือกไปยังที่เก็บไฟล์ ซึ่งดาวน์โหลดมา ก่อนหน้านี้ ดับเบิ้ลคลิ๊กที่ไฟล์

6. รอการติดตั้งเสร็จสมบูรณ์ จนปรากฎหน้าจอ ตามภาพ เลือกที่ Yes

บางครั้งจะพบหน้าจอ First run help ให้คลิ๊กที่ OK

หลังจากนั้นจะ แสดง Popup Keep skin? เลือกที่ Yes

7. กลับมาที่ หน้าจอหลัก เลือกที่เมนู SYSTEM

เลือกที่ เมนู Appearance

ที่เมนู Skin จะพบว่า Skin ที่ใช้งานอยู่ตอนนี้คือ Confluence Thai หากไม่ใช่ ให้เลือกที่ Skin เพื่อเปลี่ยนแปลง Skin ที่จะใช้งานได้ที่นี่

เลือกที่เมนู International

เลือกที่ Language

จะปรากฎ Popup ให้เลือกภาษาที่ต้องการใช้งาน ให้เลือกที่ Thai

รอการดาวน์โหลด และติดตั้ง

เมื่อติดตั้งเสร็จจะแสดง เมนูภาษาไทย ดังภาพ

จากนั้น เลือกที่ นานาชาติ -> ภูมิภาค

ขึ้น Popup เลือกที่ Thailand

จากนั้นจะกลับมาที่หน้า การแสดงผล - ตั้งค่า เมื่อแสดงข้อมูลตามภาพนี้ kodi ก็พร้อมใช้งาน ภาษาไทยได้ สมบูรณ์แล้วครับ

จากนั้นกลับมาที่หน้าจอหลัก จะแสดงเมนูภาษาไทย ตามภาพ

เรียบร้อยแล้วครับ ขอให้มีความสุขกับการใช้งาน Kodi ภาษาไทย นะครับเนื้อหาอื่นๆที่ต่อเนื่องกัน