แนะนำให้รู้จักกับ Kodi โปรแกรม Media Center น่าใช้ ตอนที่ 10 แสดง Hilight หัวข้อข่าว

รูปภาพ แนะนำให้รู้จักกับ Kodi โปรแกรม Media Center น่าใช้ ตอนที่ 10 แสดง Hilight หัวข้อข่าว

รูปภาพประกอบจาก Internet

คลิกที่ ระบบ

 

 

คลิกที่ การแสดงผล

 

 

คลิกที่ หน้าตา

 

 

คลิกที่ -แก้ไข

 

 

ระบบจะ ดาวน์โหลดส่วนเสริม RSS Editer รอจนดาวน์โหลดและติดตั้งเสร็จสมบูรณ์

 

 

จากนั้นจะปรากฎ หน้าตา Pop up ดังภาพ เลือกที่ช่องข้อมูลแรก

 

 

จากนั้นจะปรากฎ Pop up ดังภาพ

 

 

ลบข้อมูลเดิม แล้วใส่ RSS Feed URL ใหม่ที่เราต้องการให้แสดงข้อมูล เป็นหัวข้อข่าว Hilight

 

 

จากภาพ ตั้งเวลาการ Update ข้อมูล จากลิงค์ URL ที่เราระบุ

 

 

จากนั้น คลิก สำเร็จ

 

 

สำหรับรายการที่เหลืออีก 2 รายการ สามารถทำได้โดยใช้ขั้นตอนแบบเดียวกับ แบบแรก หากต้องการเพิ่ม URL ใหม่ คลิกที่ เพิ่ม

 

 

ระบุ URL ที่เราต้องการ Feed ข้อมูล

 

 

จากนั้น คลิก สำเร็จ

 

 

ระบุเวลา ที่ต้องการ Update ข้อมูลจาก URL Feed ที่ระบุ

 

 

จากนั้น จะกลับมาที่หน้าจอ RSS Editor

 

 

ทำขั้นตอนแบบเดียวกันกับ URL Feed อื่นๆที่ต้องการ จากนั้นคลิก ตกลง

 

 

หลังจากนั้นออกมาที่ เมนูหลัก ที่แถบวิ่งด้านล่างของหน้าจอจะเป็นหัวข้อข่าวจาก URL Feed ที่เราระบุ

 เนื้อหาอื่นๆที่ต่อเนื่องกัน