แนะนำให้รู้จักกับ Kodi โปรแกรม Media Center น่าใช้ ตอนที่ 12 สร้างปุ่มลัด Add on

รูปภาพ แนะนำให้รู้จักกับ Kodi โปรแกรม Media Center น่าใช้ ตอนที่ 12 สร้างปุ่มลัด Add on

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 เนื้อหาอื่นๆที่ต่อเนื่องกัน