แนะนำให้รู้จักกับ Kodi โปรแกรม Media Center น่าใช้ ตอนที่ 14 พักหน้าจอด้วย ตัวอย่างหนังใหม่

รูปภาพ แนะนำให้รู้จักกับ Kodi โปรแกรม Media Center น่าใช้ ตอนที่ 14 พักหน้าจอด้วย ตัวอย่างหนังใหม่

คลิกที่เมนู โปรแกรม

จากนั้น เลือกที่ รับอื่นๆ

เลือกที่ Randon Trailers


ขึ้น Pop up เลือก ติดตั้ง

รอดาวน์โหลดโปรแกรม

และติดตั้งจนเสร็จสมบูรณ์

จากนั้น กด esc บน คีย์บอร์ด หรือหากใช้โปรแกรมรีโมท กดที่ Back จะกลับมาที่ หน้าจอแสดงโปรแกรมที่ติดตั้งแล้ว คลิกขวาที่ Random Trailers

ขึ้น Pop up ตามภาพ เลือกที่ ข้อมูลส่วนเสริม

ขึ้น Pop up ตามภาพ เลือกที่ ปรับแต่ง

ขึ้น Pop up ตามภาพ เลือกที่แท็บ Common

คลิกที่ Number of Trailers to Play (0 for Continous)

ขึ้น Pop up ตามภาพ ใส่ตัวเลข ตัวอย่างหนังที่อยากให้แสดง

ที่ แท็บ Themoviedb.org คลิกเลือก Include Trailers from themoviedb.org (Youtube)

ที่ช่อง Type of Trailers to Include เลือกหมวดหมู่ตัวหนัง เช่น Now Playing

ที่แท็บ Apple iTunes

ที่ช่อง Quality เลือกระดับความคมชัดของวีดีโอ จากภาพ เลือกที่ 720P

จากนั้น คลิก ตกลง

จะกลับมาอยู่ที่หน้าจอ ปรับแต่ง จากนั้นคลิก esc กลับไปยังหน้าจอหลัก

ที่หน้าจอหลักเลือก ระบบ

เลือกที่ การแสดงผล

เลือกที่ พักหน้าจอ

เลือกที่ช่อง โหมดการพักหน้าจอ

เลือกที่ Random Trailers

ที่ช่อง รอเวลา เลือกปรับเวลาตามต้องการ

จากภาพ ปรับเวลา เป็น 5 นาที

จากนั้นหลังจากปล่อยให้โปรแกรมทำงาน โดยไม่ได้เรียกใช้งาน โปรแกรม Random Trailers ก็จะถูกเรียกขึ้นมาทำงาน

แสดงตัวอย่างหนัง Random ตามหมวดหมู่ที่เลือกไว้เนื้อหาอื่นๆที่ต่อเนื่องกัน