แนะนำให้รู้จักกับ Kodi โปรแกรม Media Center น่าใช้ ตอนที่ 15 ติดตั้ง บน Mac OS X

รูปภาพ แนะนำให้รู้จักกับ Kodi โปรแกรม Media Center น่าใช้ ตอนที่ 15 ติดตั้ง บน Mac OS X

เข้าไปที่ https://kodi.tv/download/ เพื่อดาวน์โหลด ไฟล์ติดตั้ง เลือกที่ Mac OS X

 

เลือก Save File หากใช้ Browser ตัวอื่นๆอาจจะมี Popup แสดงหน้าจอ ที่แตกต่างกันไป ตามแต่ Browser ที่ใช้

 

 

หลังจากนั้น คลิกไฟล์ที่ดาวน์โหลด เสร็จเรียบร้อยแล้ว จะปรากฎหน้าจอ ดังภาพ จากนั้น Drag เมาว์ Kodi.app  ไปยัง Folder Applications

 

 

จากนั้น คลิกที่ Kodi.app ในการเปิดครั้งแรก จะขึ้น Popup ยืนยันอนุญาติในการเปิด Application ที่ไม่ได้ดาวน์โหลดผ่าน App Store

 

 

รอจนโหลดโปรแกรมสำเร็จ ก็เริ่มต้นใช้งานโปรแกรม Kodi ได้เรียบร้อยแล้ว

 เนื้อหาอื่นๆที่ต่อเนื่องกัน