แหล่งร่วม gem สำหรับ RubyMotion ต้อง motion-toolbox.com

  • In Resource
  • 14:17 Mar 14, 2015
  • 653 Views
รูปภาพ แหล่งร่วม gem สำหรับ RubyMotion ต้อง motion-toolbox.com

ฝั่งของ Ruby on Rails มี ruby-toolbox.com ทางฝั่งของ RubyMotion เองก็มี motion-toolbox.com ทำหน้าที่เหมือนกันเลยเครับ รวบรวม gem ที่เหมาะกับงาน

โดย motion-toolbox นั้น ได้แบ่ง gem ออกเป็น 3 Platform ได้แก่ iOS OS X และ Android นอกจากนี้ยัง Filter ตาม Tag  ได้อีกด้วยครับ

หาข้อมูลเพิ่มเติมก็ตามลิงค์นี้เลยครับ http://motion-toolbox.com/