แนะนำให้รู้จักกับ Kodi โปรแกรม Media Center น่าใช้ ตอนที่ 16 ติดตั้ง Skin

รูปภาพ  แนะนำให้รู้จักกับ Kodi โปรแกรม Media Center น่าใช้ ตอนที่ 16 ติดตั้ง Skin

ที่เมนูหลัก คลิกที่ SYSTEM

คลิกที่  Appearance

เลือกแท็บ Skin

คลิกที่ ช่อง Skin

จะปรากฎ Pop up ตามภาพ

คลิกที่ ปุ่ม Get more...

จะปรากฎ หน้าจอ แสดงลิสต์รายการ Skin จากภาพ เลือกติดตั้ง Aeon Nox

รอดาวน์โหลด Skin และติดตั้ง

บาง Skin อาจต้องติดตั้ง Scrip หรือ โปรแกรม เสริมอื่นๆ ซึ่ง แต่ละ Skin จะมีตัวช่วยติดตั้งอัตโนมัติให้อยู่แล้ง รอจนการติดตั้ง เสร็จสมบูรณ์

เมื่อติดตั้งเสร็จ จะขึ้น Pop up ให้ยืนยัน การเปลี่ยนมาใช้ Skin นี้ ให้เลือกที่ Yes

หลังจากนั้นจะกลับมาที่หน้าจอ SETTING - APPEARANCE | STANDARD จบขั้นตอนการติดตั้ง Skin

กดแป้น esc หรือ Back บนรีโมทคอนโทรลโปรแกรม กลับมาที่หน้าจอหลัก  สำหรับการติดตั้ง Skin อื่นๆ นั้น จะใช้ขั้นตอนแบบเดียวกันเนื้อหาอื่นๆที่ต่อเนื่องกัน