เก็บไอเดีย การพยากรณ์อนาคตด้วยเทคโนโลยี Big Data และ Data Science จากหนัง Minority Report (หน่วยสกัดอาชญากรรมล่าอนาคต)

รูปภาพ เก็บไอเดีย การพยากรณ์อนาคตด้วยเทคโนโลยี Big Data และ Data Science จากหนัง Minority Report (หน่วยสกัดอาชญากรรมล่าอนาคต)

รูปภาพประกอบจาก Internet

ไอเดียของหนังเรื่องนี้ สร้างประเด็นได้น่าสนใจมากครับ โดยแยกประเด็นได้ดังนี้

1. ระบบรวบรวมข้อมูล

ในด้านการเก็บรวบรวมข้อมูล สืบค้น วิเคราะห์ รวมถึงกระบวนการ หาสิ่งที่เชื่อมโยงกันของข้อมูล เพื่อสืบหาสิ่งที่ซ่อนอยู่ ซึ่งนั่นก็เป็นประเด็นเดินเรื่องของหนัง

2. ระบบสามารถเรียนรู้ส่วนการเชื่อมโยงข้อมูล

บางครั้งข้อมูลที่มีอยู่เดิมนั้น บางส่วนไม่อาจใช้ได้ เช่น บุคคลที่ถูกอ้างอิง ได้ย้ายที่อยู่ ระบบการสืบค้น จำต้องค้นจาก สิ่งที่กว้างๆ หาสิ่งเชื่อมโยง บวกกับประเด็นเรื่องของ เวลา บีบให้หนังน่าสนใจอย่างยิ่ง การสืบค้น ระบุตัวตนต้องเร็ว

3. ข้อมูลต้อง Real Time

หากเปลี่ยนสถานการณ์ในหนัง เป็นเหตุการณ์อื่นๆที่อาจเกิดขึ้นได้ การมีหน่วยงาน ข้อมูล Big Data และ หน่วยงาน Data Science ย่อมช่วยลดความเสี่ยงของการ เกิดความเสียหายจากสิ่งไม่คาดฝัน หรืออาจจะป้องกันได้ หรือได้เปรียบคู่แข่งขัน วางแผนด้านกลยุทธ์

4. ระบบวิเคราะห์ที่น่าเชื่อถือ

ประเด็นที่น่าสนใจ อย่างที่ในหนังยกขึ้นมา อีกอย่างก็คือ ตัวระบบเองนั้น น่าเชื่อถือได้แค่ไหน มีความ แม่นยำถูกต้อง มากน้อยแค่ไหน อันนี้ก็น่าสนใจครับ เพราะหากว่า มีข้อมูลที่ ไม่น่าเชื่อถือแล้ว จะเกิดผลเสีย อาจมากกว่าการไม่มีระบบเลยด้วยซำ้ ดังนั้นการสร้างระบบเพื่อความได้เปรียบทางธุรกิจ หรือเพื่อการเติบโตทางธุรกิจอย่างมั่นคงนั้น อาจต้องมีระบบ ตรวจสอบระบบอีกที

5. ระบบเพื่อตรวจสอบการทำงานของระบบ

อาจจะเป็นไปได้ว่า วันนี้เราเคยมีพนักงานบัญชี และมีผู้สอบบัญชี ในวันข้างหน้า เราอาจมี พนักงาน ข้อมูล และ ผู้สอบ ข้อมูล ก็อาจเป็นได้