เปิดตัวอย่างเป็นทางการแล้ว กับ Raspberry Pi 3

รูปภาพ เปิดตัวอย่างเป็นทางการแล้ว กับ Raspberry Pi 3

รูปภาพประกอบจาก Internet

โดยเปิดขายอย่างเป็นทางการแล้ว สำหรับ Raspberry Pi 3 Model B โดยราคาอยู่ที่ $35