เก็บไอเดีย การสร้างความแตกต่าง จากหนัง Mr Deeds (นายดี๊ดส์ เศรษฐีใหม่หัวใจนอกนา)

รูปภาพ เก็บไอเดีย การสร้างความแตกต่าง จากหนัง Mr Deeds (นายดี๊ดส์ เศรษฐีใหม่หัวใจนอกนา)

รูปภาพประกอบจาก Internet

เก็บไอเดีย การสร้างความแตกต่าง จากหนัง Mr Deeds (นายดี๊ดส์ เศรษฐีใหม่หัวใจนอกนา)