เก็บไอเดีย ความเชื่อมั่นและศรัทธาอันแรงกล้า จากหนัง Little Boy (มหัศจรรย์ พลังฝันบันลือโลก)

  • In How to
  • 07:58 Jul 20, 2016
  • 594 Views
รูปภาพ เก็บไอเดีย ความเชื่อมั่นและศรัทธาอันแรงกล้า จากหนัง Little Boy (มหัศจรรย์ พลังฝันบันลือโลก)

รูปภาพประกอบจาก Internet

"คู่หู เชื่อหรือเปล่าว่าเราทำได้"