Kodi Add on ดูทีวีออนไลน์ กับช่อง GMM 25

รูปภาพ Kodi Add on ดูทีวีออนไลน์ กับช่อง GMM 25

 Add-ons นี้เป็น Premium Add-ons สามารถใช้งานโดยติดตั้งผ่าน Kodi 17 Ruby on Thai Repository

ซึ่งนอกจาก Add-ons นี้แล้วยังมี Add-ons ใน Repository อีกมากมาย มากกว่า  100  Add-ons

สิ่งที่มี ดังนี้ครับ
1. Live Free ทีวี และ ทีวีดาวเทียม ประมาณ 40 ช่องครับ
2. ช่องดูรายการย้อนหลัง ประมาณ 80 ช่อง เช่น ช่องรายการของ Workpoint และ ช่อง 3
3. ฟังวิทยุออนไลน์ ประมาณ 30 สถานี
4. Skin Thai ประมาณ 20 Skin ให้เลือกใช้งาน

5. Fonts thai for Subtitle Add-ons

ดูรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่นี่เนื้อหาอื่นๆที่ต่อเนื่องกัน