รีวิว Raspberry Pi 3 ใช้งานร่วมกับ Kodi ตอนที่ 4 OSMC

รูปภาพ รีวิว Raspberry Pi 3  ใช้งานร่วมกับ Kodi ตอนที่ 4 OSMC

รูปภาพประกอบจาก Internet

  • ความสะดวกในการติดตั้งบน SD Card
  • เครื่องมือตั้งค่า
  • เริ่มใช้งานกับ Raspberry Pi 3 แบบค่าตั้งต้น
  • ความลื่นไหลของการใช้งานเมื่อปรับแต่งค่า Config แล้ว
  • ความเสถียรของระบบและการแจ้งเตือน
Pros
  • มีเครื่องมือแจ้งเตือนที่ดีและมีเสถียรของระบบ มีเครื่องมือในการติดตั้งบน SD Card
Cons
  • ค่า config ตั้งต้นยังไม่เหมาะกับ Raspberry Pi 3

การใช้งานนั้นอยู่ในระดับ น่าพอใจมาก ใช้งานได้ลื่นไหล มีเครื่องมือช่วยตั้งค่าที่ดี มีระบบแจ้งเตือน ตอนใช้งานหนักๆ ไม่ Reboot ตัวเอง ใช้การ Reload โปรแกรม Kodi ใหม่แทน การเปลี่ยนเมนู และเปิดไฟล์ใหม่ ไม่มีสะดุดลื่นไหลดี