รีวิว Raspberry Pi 3 ใช้งานร่วมกับ Kodi ตอนที่ 5 XBian

รูปภาพ รีวิว Raspberry Pi 3 ใช้งานร่วมกับ Kodi ตอนที่ 5 XBian

รูปภาพประกอบจาก Internet

  • ความสะดวกในการติดตั้งบน SD Card
  • เครื่องมือตั้งค่า
  • เริ่มใช้งานกับ Raspberry Pi 3 แบบค่าตั้งต้น
  • ความลื่นไหลของการใช้งานเมื่อปรับแต่งค่า Config แล้ว
  • ความเสถียรของระบบและการแจ้งเตือน
Pros
  • มีเครื่องมือช่วยในการตั้งค่าที่ดี ค่าเริ่มต้นเหมาะกับ Raspberry Pi 3 การใช้งานมีความลื่นไหล
Cons
  • แม้จะมีเครื่องมือ อำนวยความสะดวกในการติดตั้งบน SD Card แต่ระยะเวลาในการติดตั้งใช้เวลาค่อนข้างนาน

การใช้งาน อยู่ในระดับ น่าพอใจ ลื่นไหลดี แต่มีส่วนที่แตกต่างจากโปรแกรมตัวอื่นตรง ตอนที่เปลี่ยนเมนู หรือเลื่อนเมนู ขณะเล่น จอภาพจะกระพริบ จอดำ หนึ่งครั้งเสมอ เมื่อเล่น Add on ทีวีออนไลน์ ระบบ หน้าจอจะปรับเพื่อรักษาหน้าจอเป็น 3:4 ส่วน เหมือนทีวีทั่วไป ตรงส่วนนี้ผู้ทดสอบเห็น่วา มันขัดๆกับการใช้งานโดยทั่วไป การใช้งานติดตรงนี้ เลยยังไม่ลื่นไหลเต็มที่ รวมถึงไม่มีระบบแจ้งเตือนเมื่อใช้งานหนักๆ มี Reboot เพื่อเริ่มระบบใหม่