อัพเดทเวอร์ชั่นใหม่แล้วสำหรับ โปรแกรมทำเพลง Bitwig Studio 1.3.15

รูปภาพ อัพเดทเวอร์ชั่นใหม่แล้วสำหรับ โปรแกรมทำเพลง Bitwig Studio 1.3.15

ซึ่งมาพร้อมกับความสามารถที่มากขึ้น เช่นการเชื่อมต่อกับ Maschine JAM