เรียนเขียนโปรแกรม Ruby on Rails กับ Gorails

  • In Learning
  • 20:52 Dec 10, 2016
  • 265 Views
รูปภาพ เรียนเขียนโปรแกรม Ruby on Rails กับ Gorails

รูปภาพประกอบจาก Internet

การให้บริการนั้นจะเป็นการ ลงทะเบียน โดยคิดอัตราค่าใช้จ่าย สำหรับ บุคคลธรรมดา 19 ดอลลาร์ รายปีคิดที่ราคา 190 ดอลลาร์

สำหรับทีมนั้นก็มีหลายระดับ ตั้งแต่ทีม 5 คน จนถึง ทีม 25 คน

โดยความเห็นของผู้เขียนเองนั้น เห็นว่าการสอนและอัพเดทเนื้อหานั้นค่อนข้างต่อเนื่องและมีความทันสมัยของเนื้อหา สามารถนำมาประยุกต์ใช้งานกับ โปรเจ็กต์ได้จริง สามารถดูตัวอย่างบทเรียนได้ที่นี่ https://gorails.com

 

ตัวอย่างบทเรียนบางส่วน