Kodi Add-on Live TV และ รายการย้อนหลัง Sky News

รูปภาพ Kodi Add-on Live TV และ รายการย้อนหลัง Sky News

 Add-ons นี้เป็น Premium Add-ons สามารถใช้งานโดยติดตั้งผ่าน Kodi 17 Ruby on Thai Repository

ซึ่งนอกจาก Add-ons นี้แล้วยังมี Add-ons ใน Repository อีกมากมาย มากกว่า  100  Add-ons

สิ่งที่มี ดังนี้ครับ
1. Live Free ทีวี และ ทีวีดาวเทียม ประมาณ 40 ช่องครับ
2. ช่องดูรายการย้อนหลัง ประมาณ 80 ช่อง เช่น ช่องรายการของ Workpoint และ ช่อง 3
3. ฟังวิทยุออนไลน์ ประมาณ 30 สถานี
4. Skin Thai ประมาณ 20 Skin ให้เลือกใช้งาน

5. Fonts thai for Subtitle Add-ons

ดูรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่นี่

ขั้นตอนการเปิด Live Channel Sky News

คลิกขวาเพื่อเปิดเมนูย่อย

เลือกที่ การตั้งค่า

ที่ตัวเลือก Show Live video directory เลือก เปิด จากนั้น คลิ๊ก ตกลง

เปิด Sky News Add-on จะปรากฎ Live Directory

เมื่อคลิ๊กจะปรากฎ Channel ที่ Live อยู่ คลิ้กเลือก

 

สำหรับการรับชมรายการย้อนหลัง  

เปิด Sky News Add-on โดยสามารถเลือกได้ตามหัวข้อเรื่องที่สนใจ หรือ All Uploads เพื่อชม Video ล่าสุด