สอนใช้งาน Ruby on Rails ตอนที่ 4 ติดตั้ง Railsinstaller บน Windows 10

รูปภาพ สอนใช้งาน Ruby on Rails ตอนที่ 4 ติดตั้ง Railsinstaller บน Windows 10

รูปภาพประกอบจาก Internet

ก่อนเริ่มการเขียนโปรแกรมด้วย Ruby on Rails Framwork เราจะมาเริ่มต้นติดตั้งโปรแกรมเพื่อเริ่มใช้งาน Ruby on Rails แบบ ร็วดเร็วด้วย Railsinstaller

1. ขั้นตอนการดาวน์โหลดไฟล์

เข้าไปที่เว็บไซต์ http://railsinstaller.org/ เลือก Windows RUBY 2.3

คลิ๊กที่ บันทึกไฟล์

รอจนกระทั่งการดาวน์โหลดไฟล์ เสร็จสิ้น

 


 

 

2. ขั้นตอนการติดตั้งโปรแกรม

เข้าไปยัง Folder ที่เก็บไฟล์  ดับเบิ้ลคลิ๊กที่ไฟล์ติดตั้ง

 

เลือกที่ I accept all of Licenses จากนั้นคลิ๊ก Next

หน้าจอแสดง Folder ที่จะเก็บไฟล์เอกสาร และแสดง  Option การติดตั้งโปรแกรมเพิ่มเติม จากนั้นคลิ๊ก Install

รอจนติดตั้งโปรแกรมเสร็จสิ้น

เมื่อติดตั้งโปรแกรมเสร็จสิ้นแล้ว จะปรากฎหน้าจอดังภาพ คลิ๊กที่ Finish

 

3. ขั้นตอนการ Config Git

จากนั้นจะปรากฎหน้าต่าง Command ให้ใส่ ชื่อผู้ใช้

หลังจากนั้นจะให้ใส่ Email Address

จากนั้นระบบจะแสดงข้อมูลดังรูปภาพซึ่งถึงตอนนี้ก็เสร็จขั้นตอนเรียบร้อยแล้ว

 

4. ตรวจสอบความพร้อม ของการใช้งาน

 4.1 ตรวจสอบเวอร์ชั่นของ Ruby

โดยการพิมพ์คำสั่ง ruby -v

 

 4.2 ตรวจสอบเวอร์ชั่นของ rubygem

โดยการพิมพ์คำสั่ง gem -v

 

 4.3 ติดตั้ง Rails

โดยการพิมพ์คำสั่ง gem install rails หลังจากนั้นจะปรากฎ Popup หน้าต่างดังภาพ

หากคุณใช้ เครือข่ายส่วนตัวหรือที่ทำงาน ก็เลือกที่เครือข่ายส่วนตัวด้วยครับ จากนั้น คลิ๊ก  อนุญาตการเข้าถึง

จากนั้นก็รอการติดตั้ง Package จนเสร็จสมบูรณ์

ตรวจสอบว่าได้ติดตั้ง Rails  แล้วโดยพิมพ์คำสั่ง rails -v จากภาพแสดงเวอร์ชั่นของ Rails คือ 5.0.2 ซึ่งเป็นเวอร์ชั่น ล่าสุด

 

5. ทดลอง สร้างโปรเจ็กต์

โดยพิมพ์คำสั่ง rails new blog

ระบบจะสร้างไฟล์โปรเจ็กต์ให้อัตโนมัติ

จากนั้นจะรันคำสั่ง bundle install ให้โดยอัตโนมัติเพื่อติดตั้ง Package ที่เกี่ยวข้อง รอจนติดตั้ง Package เสร็จสมบูรณ์

จากนั้นพิมพ์คำสั่ง cd blog เพื่อเข้าไปยัง Folder โปรเจ็กต์ที่เราเพิ่งสร้างขึ้นมา

พิมพ์ cls เพื่อลบข้อมูลบนหน้าจะเหลือ บรรทัดเดียวตามภาพ

พิมพ์คำสั่ง ls เพื่อดูโครงสร้างของไฟล์ของโปรเจ็กต์ที่เราสร้างขึ้น

พิมพ์คำสั่ง rails s  เพื่อรันโปรเจ็กต์

เปิด Browser พิมพ์ url http://localhost:3000 

เมื่อปรากฎหน้าจอตามภาพ แสดงว่า การติดตั้งเพื่อใช้งาน Ruby on Rails Framework บน Windows 10 ของคุณ เสร็จสมบูรณ์แล้วครับ