แนะนำวีดีโอที่น่าสนใจ "Bitcoin กับอนาคตเศรษฐกิจโลกยุคดิจิทัล"

  • In Bitcoins
  • 14:06 Apr 24, 2017
  • 230 Views
รูปภาพ แนะนำวีดีโอที่น่าสนใจ "Bitcoin กับอนาคตเศรษฐกิจโลกยุคดิจิทัล"

รูปภาพประกอบจาก Internet

เนื้อหาน่าสนใจมากครับ ได้แนวคิดหรือว่าไอเดียใหม่ๆแน่นอนครับ