แนะนำวีดีโอที่น่าสนใจ "Blockchain: The Next Internet"

รูปภาพ แนะนำวีดีโอที่น่าสนใจ "Blockchain: The Next Internet"

รูปภาพประกอบจาก Internet

ความน่าสนใจของวีดีโอนี้ก็คือ การถามแทนใจผู้ฟังในแบบคนที่ไม่รู้ ทำให้ได้ความกระจ่างมากๆครับ

บทความในหมวดเดียวกัน