เก็บไอเดีย การก้าวผ่านพ้นอดีต จากหนัง The Shack (กระท่อมเหนือปาฏิหาริย์)

  • In How to
  • 18:23 Jul 08, 2017
  • 238 Views
รูปภาพ เก็บไอเดีย การก้าวผ่านพ้นอดีต จากหนัง The Shack (กระท่อมเหนือปาฏิหาริย์)

รูปภาพประกอบจาก Internet

       ในหนังที่อิงกับหลักคำสอนทางศาสนานั้น อาจจะมีผู้ชมบางส่วนที่ไม่อินกับหนัง แต่ถ้าหากมองลงไปให้ลึกกว่านั้น จะพบว่าหนังพยายามบอกถึงการก้าวข้ามผ่านพ้นอดีต การเยียวยา การรักษา ร่วมถึงการเกิดใหม่ในร่างเดิม

       หนังได้แสดงให้เห็นอย่างชัดเจนถึงประเด็นที่ยังตรึงตัวเอกของเรื่องไว้ให้จมอยู่กับอดีต ยิ่ง นานเข้าๆ ก็ยิ่งจมลึกเข้าไปภายในจิตใจ ความสัมพันธ์กับคนในครอบครัว กับลูกๆและภรรยา ซึ่งบาดเจ็บในหัวใจไม่น้อยกว่ากัน ก็ไม่ได้รับการเยียวยาจากผู้ที่เป็นผู้นำครอบครัว และยิ่งเพิ่มความรุนแรงขึ้นเรื่อยๆ ห่างไกลกันมากขึ้นเรื่อยๆ เพราะในขณะที่คนอื่นๆ พยายามจะก้าวข้ามผ่าน แต่ตัวเอกกลับเลือกที่จะอยู่กับที่

       จนเมื่อเรื่องราวของปาฏิหาริย์ได้เกิดขึ้น ทำให้ทุกอย่างเปลี่ยนไป ทุกอย่างก้าวต่อ ข้ามผ่าน เดินหน้าต่อไป ความสุขที่เคยหายไปของครอบครัวก็กลับคืนมา

       ส่วนประเด็นเพราะอะไรที่ตัวเอกถึงเปลี่ยนกลับมาเป็นอีกคนได้นั้น ขอไม่กล่าวถึงนะครับ เพราะอยากให้ผู้อ่านนั้นไปรับชมเอง และตัดสินใจกันเอาเอง แต่สิ่งที่ผู้เขียน ได้จากหนังเรื่องนี้ก็คือ การให้อภัย