วิธีแก้ปัญหา ดู Live TV บางช่องไม่ได้ ของ Kodi 17 Ruby on Thai Repository

รูปภาพ วิธีแก้ปัญหา ดู Live TV บางช่องไม่ได้ ของ Kodi 17 Ruby on Thai Repository

วิธีแก้ปัญหา ดู Live TV บางช่องไม่ได้  เช่นช่อง หนังดัง ซีหนัง เป็นต้น สาเหตุมาจาก ระบบการ Streaming ใช้ระบบที่ต่างจากช่องอื่นๆ

1.  คลิ๊กที่เมนู ส่วนเสริม

2. เลือกที่ ส่วนเสริมของฉัน

3. เลือกที่ สตรีมขาเข้า ตัวเล่นวีดีโอ

4. เลือกที่ InputStream Adaptive

5. เลือกที่ ปิดใช้งาน คลิ๊กหนึ่งครั้ง จะปรับเป็น เปิดการใช้งาน

6. เลือกที่ RTMP Input

7. เลือกที่ ปิดใช้งาน คลิ๊กหนึ่งครั้ง จะปรับเป็น เปิดการใช้งาน

8. กลับมาที่ หน้า ส่วนเสริม / สตรีมขาเข้า ตัวเล่นวีดีโอ จะปรากฎ เครื่องหมาย ถูก หน้า Add-on แสดงว่าเปิดการใช้งานเรียบร้อยแล้ว

9. ตรวจสอบการใช้งาน โดยเข้าที่ Live Nungdung